Dotýkať sa oblohy…
 • Stacks Image 5745

  Informácie LMK POBYS chronologicky

  Výročná členská schôdza - pozvánka

  20.2.2018

  Stacks Image 114739
  Dobrý deň páni modelári,

  Dobrý deň páni modelári,
  pozývame Vás na "Výročnú členskú schôdzu LMK Pov. Bystrica", ktorá sa uskutoční dňa 20.2.2018 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke POBYS-u na Mládežníckej ulici.
  Po ukončení schôdze bude platba členského pre rok 2019 (30€ + doplatky za neodpracované brigádnické hodiny). Tešíme sa na vašu účasť.

  Letu zdar!              Rada klubu.
  Zlet závesných motorových klzákov

  10.5.2018

  Stacks Image 114723
  Ahojte modelári,

  Náš klub je opäť po roku  spoluorganizátorom akcie "Zlet motorových závesných klzákov", kde budeme ako členovia LMK P.B. zabezpečovať:
  - usmerňovanie prichádzajúcich áut na parkovisko
  - usmerňovanie prichádzajúcich divákov, dbať na ich bezpečnosť, kde môžu a kde nemôžu ísť.
  - variť guláš
  - cca o 14,00hod. (sobota)  začína hlavný program pre divákov, kde jeden z bodov  programu je statická a letová ukážka leteckých modelárov  (nezabudnite si modely)
  - večer sa bude grilovať a popíjať lahodné nápoje
  - neskôr večer po zotmení už spomenuté nočné lietanie.
  Takže by sme Vás chceli požiadať, o potvrdenie účasti ( Vás aj s rodinnými účastníkmi) kto v piatok  po 16,00 hod. a v sobotu o 9,00 hod. príde do LMA Plevník. Niektoré rogalá budú prilietávať už v piatok, iné v sobotu ráno.

  Práce je na príprave akcie až, až, preto Vás žiadame o pomoc pri zdárnom zabezpečení akcie.
  Rada Klubu.
  Výročná členská schôdza - pozvánka

  15.2.2018

  Stacks Image 114729
  Dobrý deň páni modelári,

  pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu LMK Pov. Bystrica, ktorá sa uskutoční dňa 21.2.2018 o 17,30 hod. (streda) v zasadačke POBYS-u na Mládežníckej ulici.
  Po ukončení schôdze bude platba členského pre rok 2018. Tešíme sa na vašu účasť.

  Letu zdar!              Rada klubu.
  2 % z dane pre náš klub - LMK POBYS

  2.2.2018

  Ahojte modelári a priaznivci nášho klubu,

  čas nám rýchlo plynie a máme tu opäť rok za sebou a možnosť venovať 2 % daní do LMK Pov. Bystrica na podporu mdelárskej činnosti. Veríme, že sa rozhodnete správne a prispejete na koníček, ktorý je Vášmu srdcu najbližší, kde vždy nájdete oddych a relax od každodenného  pracovného stresu. 

  Rada klubu.

  Pre uľhčenie vypísania sú tu aktuálne tlačivá aj s údajmi obdarúvaného, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť.
  24.12.2017 Rok 2017 v LMA Plevník - video prezentácia
  Miro Lovíšek zostrihal chronologicky najdôležitejšie udalostí ktorých bol prítomný ako fotograf - kameraman. Spomínajme spolu.
  Stacks Image 114700
  13.12.2017 Spoločenské stretnutie - pozvánka
  Ahojte modelári,
  pozývame Vás na stretnutie členov klubu a ich rodinných príslušníkov do LMA Plevník dňa 29.12.2017 so začiatkom o 14,00 hod. za účelom likvidácie vianočných zásob. Vstup je podmienený prinesením fľaštičky či koláčika. Počas spoločenského stretnutia bude prebiehať aj súťaž v lietaní po dvoch a viacerých pohárikoch. Hodnotí sa počet pohárikov a pristátie na určené miesto. GPS - 49.173261,18.484165

  Tešíme sa na Vašu účasť.         Rada klubu
  Spoločné foto minuloročného stretnutia pre pripomenutie aj inšpiráciu.
  Stacks Image 114678
  1.8.2017 Pozvánka na súťaž “Lietaj pomaly a rýchlo” - 2. ročník
  Pozor zmena !

  Podľa očakávaného vývoja počasia bolo rozhodnuté, že celá akcia sa uskutoční v piatok s tým, že sobotný program sa presúva na piatok 4.8.2017.
  Ahojte modelári,

  prázdniny sa nám prehupli do druhej polovice a poniektorí máme za sebou prvý turnus dovoleniek a druhých to ešte len čaká. Takže, aby ste nezabudli na našu modelársku komunitu pozývame Vás na priateľské stretnutie pri guláši spolu s rodinnými príslušníkmi, kedy sa zároveň uskutoční nervy drásajúci 2. ročník súťaže  "Lietaj pomaly a rýchlo".
  miesto :    LMA Plevník
  dátum :    4.8.2017   (piatok - opekačka klobás po 17,00hod, tréningové lety, nočné lety)
                  5.8.2017   (sobota - varenie gulášu 10,00hod., tréningové lety, súťažné lety, nočné lety))
  uzávierka prihlášok na guláš: 3.8.2017 (e-mailom, alebo telefonicky členom rady)
  registrácia na súťažné lety:    3.8.2017  (e-mailom, alebo telefonicky členom rady)

  Na Vašu hojnú účasť sa teší Rada Klubu.


  - Poster

  - Pravidlá
  17.5.2017 Nielen “rogalá” ..
  Ahojte modelári,
  s blížiacim sa termínom akcie "Zlet motorových rogál" Vás opätovne oslovujem o nahlásenie účasti na akcií, nakoľko jeden bod z programu je statická a letová ukážka leteckých modelárov dňa 20.5.2017 (sobota). Verím, že prídete a ukážete letuschopnosť  Vašich modelov v rôznych letových režimoch. S lietaním sa bude pokračovať aj po zotmení, kedy sa rozsvietia LED-diódy na modeloch pripravených pre nočné lety. Pripravené sú videoprojekcie premietané na rogale.
  Chlapi dajte vedieť či prídete, aby sme dôstojne naštartovali akciu pre širokú verejnosť.

  Letu zdar!         Rada LMK P.B.

  Ahojte modelári,
  dovolil by som si upresniť Dušanov odkaz.

  Náš klub je spoluorganizátorom uvedenej akcie, kde sa budeme predovšetkým starať o bezpečnosť pristávajúcich rogál. V súčasnosti je nahlásených 20 rogál!
  - budeme usmerňovať prichádzajúcich divákov kde môžu a kde nemôžu ísť.
  - usmerňovať prichádzajúce autá na parkovisko
  - variť guláš
  - cca o 14,00hod. kedy začína hlavný program pre divákov, budeme lietať pre verejnosť (nezabudnite si modely)
  - večer sa bude grilovať
  - neskôr večer, už spomenuté videoukážky a nočné lietanie.

  Takže by som Vás chcel požiadať, kto v sobotu príde, tak zraz je do 9,00 hod! Niektoré rogala budú prilietávať už v piatok, iné v sobotu ráno.
  Tí, čo majú ešte prípravné povinnosti pre akciu, vedia ktorí, budú na letisku aj v piatok a v nedeľu....
  Práce je na príprave akcie až, až, preto Vás žiadame o pomoc pri zdárnom zabezpečení akcie.
  Rada Klubu
  12.5.2017 Veľká brigáda, alebo “Páni sa zabávajú”
  8.5.2017 Pozvánka na brigádu
  Ahojte modelári,

  rada LMK P.B. Vás pozýva na spoločnú brigádu v LMA Plevník pri príležitosti prípravy na plánovanú akciu
  "ZLET MOTOROVÝCH ROGÁL" (viď príloha).
   
  Brigáda sa uskutoční 12.5.2017 (piatok) o 16,00 hod. s následným pokračovaním v sobotu (podľa potreby a naliehavosti prác). Práce budú zamerané na montáž plastových okien na prevádzkovej budove a úpravu vonkajších priestorov.

  Zároveň Vás žiadame o potvrdenie účasti (e-mail, telef., osobne, . . . )  pri zabezpečovaní samotnej akcie konanej od piatku do nedele (19. - 21.5.2017)

  Letu zdar!           Rada LMK PB
  Stacks Image 114585
  26.1.2017 Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu
  Vážení členovia klubu a čakatelia,

  pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu LMK Považská Bystrica, ktorá sa uskutoční v zasadačke ZTŠČ POBYS

  dňa 9. februára 2017 (štvrtok) o 16:00 hod.  So sebou si na poradu prineste dobrú náladu, za hrsť nápadov a členský poplatok na rok 2017.

  Letu zdar !

  Rada klubu.

  22.12.2016 Spoločenské stretnutie - pozvánka
  Ahojte modelári,

  pomaly sa nám napĺňa tohtoročná čaša modelárskeho života, ktorú môžeme na chvíľu spomaliť tým,
  že si pri varenom vínku spoločne zaspomíname a vyhodnotíme našu modelársku činnosť.

  Srdečne Vás pozývame na akciu:

   "STRETNUTIE MODELÁROV ZA ÚČELOM LIKVIDÁCIE VIANOČNÝCH ZÁSOB".
                                   
  (AJ S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI)

  Miesto konania:     LMA Plevník  (vykúrená obývačka v prevádzkovej budove)
  Dátum stretnutia:   30.12.2016  (piatok)
  Začiatok:               13,00 hod.
  Vstupné:
  -  zostatok vianočných zásob (koláče, klobása, víno, vianočné darčeky, ktoré nepotešili, . . . . )
  -  lietajúci model, ktorého letuschopnosť bude hodnotená po každom druhom poháriku vareného vínka

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  Rada klubu.
  17.11.2016 Ďalšie informácie z LMA
  Ďalšie trochu oneskorené aktuality, ale vonku je zle a nič sa nedá tak píšem. Všetko zlé je na niečo aj zase dobré. Začnem od toho najväčšieho - veľký hangár nám pribudol - tam už asi nebude model, ale niečo podstatne väčšie. Mnohí vedia už a tí ostatní keď príde nová sezóna - tešíme sa. Pri vstupe je umiestnený Prevádzkový poriadok. Takže prečítať a podľ toho sa aj riadiť! Posledné dva zábery z osádzania info tabúľ - aby sme vedeli všecy kadiaľ.
  Stacks Image 114554
  Stacks Image 114557
  Stacks Image 114560
  Stacks Image 114563
  17.11.2016 Voľba nového náčelníka klubu
  Snažím sa doplniť chýbajúce informácie. Vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť Juraja Ježíka bol navrhnutý ako jeho nástupca Peter Mišún, čo členská schôdza na svojom mimoriadnom zasadnutí aj schválila. Pár foto už z prvej schôdze v opravenej spoločenskej miestnosti LMA Plevník. Želám jemu aj ostatným členom výboru čo najviac elánu úspechov v ďalšom zveľaďovaní a rozvoji klubu.
  Stacks Image 114518
  Stacks Image 114520
  Stacks Image 114522
  18.10.2016 Brigáda
  Ahojte modelári,
  pozývame Vás na brigádu, ktorá sa uskutoční v LMA Plevník dňa 20.10.2016 (štvrtok) o 16,00 hod.
  Náplň práce bude montáž podlahových vrstiev na chodbičke v prevádzkovej budove LMA, každá ruka je vítaná.

  Rada klubu.
  24.9.2016 Pozvánka na členskú schôdzu
  Ahojte modelári,
  pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa skutoční 2.10. 2016 o 17,00 hod. (nedeľa) v priestoroch LMA Plevník.
  Program:  - voľba nového predsedu LMK P.B.

  Rada klubu.  Poznámka: Vaša účasť na porade je dôležitá, aby sme boli uznášania schopní. Súčasný predseda Juraj Ježík, je pracovne zaneprázdnený a LMK P.B. potrebuje kontaktnú osobu s vedením POBYS-u z legislatívno-finančných dôvodov. Navrhovaným kandidátom je Peter Mišún.
  Na poradu príde aj zástupca z POBYS-u, aby dohliadol na oficiálnu voľbu nového predsedu.

  Letu zdar!                 Rada klubu

  P.S. v priebehu 39. prac. týždňa sa uskutoční brigáda na finálnu pokládku podlahy. Termín upresníme.
  17.9.2016 Brigáda
  Ahojte modelári,
  tak sme dnes absolvovali 6 hodinovú brigádu, ktorá dal niektorým (mne) dosť zabrať. Mali sme náradia toľko, a išlo nám to tak od ruky, že sme rozmýšľali o založení novej firmy neznáme , ale nechceli sme položiť firmu UDO na kolená... V prvej miestnosti (obyvačke), nás čaká ešte veľa roboty. Dobrúsiť celu podlahu a natrieť lakom. Okná, osvetlenie, nábytok a ako zdôrazňoval "tata" hlavne postele a TV.
  Posielam aj pár fotečiek ako sme bojovali....
  Rada Klubu

  Ahojte,
  ďakujem všetkých zúčastneným na brigáde za veľké nasadenie. Hlavne Peťo Bárdy nasadil obrovské tempo, či po stojačky alebo na kolenách. Práca nám išla dobre od ruky. Len škoda, že pri zveľaďovaní našej klubovne sa nezúčastnilo viac našich priateľov. Ani sa neospravedlnili a ani neposlali žiadnu fľaštičku.
  Letu zdar.
  Náčelník pre styk s verejnosťou

  IMAGE  1

  Stacks Image 112735

  IMAGE  2

  Stacks Image 112740

  IMAGE  3

  Stacks Image 112742

  IMAGE  4

  Stacks Image 112744

  IMAGE  5

  Stacks Image 112746

  IMAGE  6

  Stacks Image 112760

  IMAGE  7

  Stacks Image 112765

  IMAGE  8

  Stacks Image 112770
  15.9.2016 Deň voľna na letisku

  IMAGE  1

  Stacks Image 111503

  IMAGE  2

  Stacks Image 111508

  IMAGE  3

  Stacks Image 111510

  IMAGE  4

  Stacks Image 111512

  IMAGE  5

  Stacks Image 111514

  IMAGE  6

  Stacks Image 111528

  IMAGE  7

  Stacks Image 111533

  IMAGE  8

  Stacks Image 111538

  IMAGE  9

  Stacks Image 111540

  IMAGE  10

  Stacks Image 111542

  IMAGE  11

  Stacks Image 111553

  IMAGE  12

  Stacks Image 111555

  IMAGE  13

  Stacks Image 111557

  IMAGE  14

  Stacks Image 111559

  IMAGE  15

  Stacks Image 111561
  Caption Text Here

  IMAGE  16

  Stacks Image 111563
  Caption Text Here

  IMAGE  17

  Stacks Image 111565
  Caption Text Here

  IMAGE  18

  Stacks Image 111567
  Caption Text Here

  IMAGE  19

  Stacks Image 111593
  Caption Text Here

  IMAGE  20

  Stacks Image 111598
  Caption Text Here
  9.9.2016 Pozvánka - sviatočný 15. september
  Ahojte modelári,
  pozývame Vás na tréningové polietanie pri pečenej klobáse, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2016 (štvrtok) v priestoroch LMA Plevník. Vítané sú aj manželky a priateľky k rozhovorom o problematike vareška var, uštrikuj si šikovnými rukami, . . . . .

  Program:
  - tréningové lietanie pre všetky kategórie podľa pravidiel FAI
  - opekanie klobásky (donesená vlastná kvalita) na záhradnom grile, alebo na otvorenom ohni
    v ohnisku
  - organizačná príprava na sobotňajšiu brigádu 17.9. 2016 (pokládka drevennej podlahy
    v klubovni a na chodbe).
  - diskusia na modelársku ale aj inú spoločenskú problematiku

  P.S. brigádovať sme mali už vo štvrtok, ale vzhľadom na veľký kresťanský sviatok budeme relaxovať a až v sobotu to rozbalíme.

  Letu zdar!                          členovia rady klubu
  30.8.2016 Pomaly a rýchlo bolo

  IMAGE  1

  Stacks Image 109166
  Prvý pretekár Vilo.

  IMAGE  2

  Stacks Image 109171
  Vilo 2, konečný víťaz preteku.

  IMAGE  3

  Stacks Image 109173
  Lietať priamočiaro s 3D je ťažké zistil Peter.

  IMAGE  4

  Stacks Image 109175
  Z čoho mali všetci zábavu veľkú.

  IMAGE  5

  Stacks Image 109177
  Milan “tata” bojuje.

  IMAGE  6

  Stacks Image 109191
  Lietať sa dá s hocičím.

  IMAGE  7

  Stacks Image 109196
  Peter s obľúbeným FunCubom.

  IMAGE  8

  Stacks Image 109201
  Dušan a jeho maxi “ultralight”.

  IMAGE  9

  Stacks Image 109203
  Rozpetei viac ako 4 m a váha cez kilogram !

  IMAGE  10

  Stacks Image 109205
  Ešte stále netuší že bol najlepší.

  IMAGE  11

  Stacks Image 109216
  Žeby tajná taktika..

  IMAGE  12

  Stacks Image 109218
  Stano a jeho preslávené “udenáče”

  IMAGE  13

  Stacks Image 109220
  Hotovo !

  IMAGE  14

  Stacks Image 109222
  Relax..
  20.8.2016 Pozvánka na súťaž “Lietaj pomaly a rýchlo
  20.7.2016 novoty na letisku
  Ahojte priatelia modelársky,
  na našom letisku sa zasa niečo deje, tak Vás chcem poinformovať.
  Ako isto všetci viete, máme prírastok do nášho klubu, zámerne nepíšem nového člena, lebo zatiaľ ním ešte nie je,
  rogalista Ľubomír Balej, ktorý bude mať na letisku postavený hangár pre svoje dvojmiestne rogalo. Ľubo to zobral za svoje
  a v rámci svojej bezpečnosti a aj na základe zmluvy o prenájmu plochy na letisku, sa pustil z veľkým nasadením do úpravy
  okolia plochy, za výdatnej pomoci svojej manželky.
  Takže máme ohrnuté boky letištnej plochy s poválcovaným výjazdom (ako vidieť na fotkách) a zasadenou trávičkou
  v tomto výjazde. Ešte sa bude čistiť plocha pre následné obnovenie bielych čiar vymedzujúcich pristávaciu plochu.
  No a aby som nezabudol zasa máme perfektne pokosené celé letisko!!! Začína to tam vypadať celkom k svetu :-)

  Peter

  IMAGE  1

  Stacks Image 106742

  IMAGE  2

  Stacks Image 106747

  IMAGE  3

  Stacks Image 106749

  IMAGE  4

  Stacks Image 106751

  IMAGE  5

  Stacks Image 106753

  IMAGE  6

  Stacks Image 106767

  IMAGE  7

  Stacks Image 106772

  IMAGE  8

  Stacks Image 106777

  IMAGE  9

  Stacks Image 106779

  IMAGE  10

  Stacks Image 106781

  IMAGE  11

  Stacks Image 106792
  Caption Text Here

  IMAGE  12

  Stacks Image 106794
  Caption Text Here
  5.7.2016 náter prístrešku
  Tak som dnes ráno odšťavil hrdzu na prístrešku, zajtra o 17:30 chcem natierať základ kto by mal chuť mám 2 štetce treba len nejakú plechovicu alebo dvojlitrový kýblik.
  Jozef Lezo
  5.7.2016

  IMAGE  1

  Stacks Image 105739

  IMAGE  2

  Stacks Image 105744

  IMAGE  3

  Stacks Image 105746
  2.7.2016 brigáda + nočné lietanie
  Ahojte kamoši modelársky :-)

  posielam nejaké fotečky zo skvelej brigády a ešte lepšieho nočného lietania. Okrem silného nasadenia pri práci, sme tam mali aj turbo kosačku ktorá makala bez prestávky skoro 3 hoďky a za ten čas zložil na výbornú "vodičák na kosačku" malý Peťo Ipser pod dohľadom nás všetkých ale hlavne inštruktora "tatka" Ipsera pri usmerňovaní majiteľa kosačky Petra Harvánka z teamu LAF. Peťovi sa to tak zapáčilo, že pokosilo skoro celé letisko, a už sa chystal aj na asfaltovú plochu .... :-)
  Pri podvečernom lietaní sme mali aj návštevu z potapačského klubu (foto s potapačskými okuliarmi). Brigádu sme zakončili (vytrvalci) v sobotu poupratovaním a hlavne poliatim uz skoro zatvrdnutého betonu. No a posledné foto bolo exponované pri kochaní sa na perfektne odvedenú prácu za čo si môžeme navzájom poďakovať. 
  Naše letisko pomaly ale isto znovu ožíva a stáva sa krajším a obyvateľnejším.

  Peter

  IMAGE  1

  Stacks Image 104937

  IMAGE  2

  Stacks Image 104942

  IMAGE  3

  Stacks Image 104944

  IMAGE  4

  Stacks Image 104946

  IMAGE  5

  Stacks Image 104948

  IMAGE  6

  Stacks Image 104962

  IMAGE  7

  Stacks Image 104967

  IMAGE  8

  Stacks Image 104972

  IMAGE  9

  Stacks Image 104974

  IMAGE  10

  Stacks Image 104976

  IMAGE  11

  Stacks Image 104987
  Caption Text Here

  IMAGE  12

  Stacks Image 104989
  Caption Text Here

  IMAGE  13

  Stacks Image 104991
  Caption Text Here

  IMAGE  14

  Stacks Image 104993
  Caption Text Here
  27.6.2016 “Plevnické UFO” prvé nočné lety 2016
  Ahojte modelári,
  vzhľadom na blížiace sa dovolenky navrhujem ešte pred odchodom  spoločné stretnutie v LMA Plevník pri klobáske, pivku, vínku pod žiarivým LED osvetlením našich modelov (nočné lietanie).
  Termín akcie 1.7.2016 s príchodom komu ako pasuje s vlastným proviantom, na ktorom si pošmakne. Je možné využiť čas do zotmenia priložením ruky k skrášlenie LMA (náter prístrešku /potrebný rebrík, štetce, riedidlo, oceľový kartáč/ a kosba trávy).
  V raňajších hodinách je naplánovaná betonáž podlahy, preto je potrebné si naplánovať aj prespanie do ďalšieho dňa nakoľko bude musieť byť búda otvorená.
  V prípade podrobnejších informácií ma kontaktujte.

  Letu zdar!                        Dušan


  Ahojte,
  ak by to nebolo niekomu jasne len pre upresnenie, betonovat sa bude rano 1.7. - piatok. Preto chceme urobiť nočne lietanie, aby po betonazi mohol ostat objekt otvoreny, aby mohol beton schnut. Teda nebude sa betonovat v ranajsich hodinach po akcii ale pred. Betonovanie a sluzba pri ranajsom betonovani je zabezpecena....

  Takto by som si predstavoval nocne lietanie :-)

  ...az na to zhorene kridlo na konci...

  Peter
  10.6.2016 zhodnotenie brigády, ďalšie pokyny
  Vážení členovia LMK P.B.
  členovia rady klubu Vám touto cestou ďakujú za účasť na dnešnej brigáde, ktorá prispela k omladeniu nášho areálu a uskutočnili sa ďalšie prípravné práce k zlepšeniu prevádzkových podmienok LMA Plevník. Vysoko si vážime pracovné nasadenie všetkých zúčastnených, ktorí odviedli kus podctivej práce. Veríme, že nás-modelárov tento záujem o areál neopustí a budeme aj naďalej zodpovedne pristupovať k ďalšiemu zveľaďovaniu prostredia, kde si vieme pekne zalietať a zrelaxovať. V prílohe posielam tabuľku, do ktorej si napíšte odpracované hodiny a vypísanú tabuľku mi pošlite k celkovej sumarizácií.
  Plán do budúcna je nasledovný:
  - do 1.7.2016 dokončiť prípravu na betonáž podlahy (prilepiť ochrannú fóliu na steny s presahom až na podlahu)
  - 1.7.2016 (piatok) 8,00 hod. betonáž podlahy. Potrebné zabezpečiť dozor pri otvorenej klubovni z dôvodu tuhnutia betónu (vysoká vlhkosť) aspoň do soboty a potom pravidelne vetrať. Návrh na prvé nočné lietanie pri klobáske a pivku.

  Letu zdar!          Dušan

  IMAGE  1

  Stacks Image 102199

  IMAGE  2

  Stacks Image 102204

  IMAGE  3

  Stacks Image 102206

  IMAGE  4

  Stacks Image 102208

  IMAGE  5

  Stacks Image 102210

  IMAGE  6

  Stacks Image 102224

  IMAGE  7

  Stacks Image 102229

  IMAGE  8

  Stacks Image 102234

  IMAGE  9

  Stacks Image 102236

  IMAGE  10

  Stacks Image 102238

  IMAGE  11

  Stacks Image 102249
  Caption Text Here

  IMAGE  12

  Stacks Image 102251
  Caption Text Here

  IMAGE  13

  Stacks Image 102253
  Caption Text Here

  IMAGE  14

  Stacks Image 102255
  Caption Text Here

  IMAGE  15

  Stacks Image 102257
  Caption Text Here

  IMAGE  16

  Stacks Image 102259
  Caption Text Here

  IMAGE  17

  Stacks Image 102261
  Caption Text Here

  IMAGE  18

  Stacks Image 102263
  Caption Text Here

  IMAGE  19

  Stacks Image 102290
  Caption Text Here
  7.6.2016 pozvánka na brigádu
  Ahojte modelári,
  čas letí veľmi rýchlo a my sme nezorganizovali zatiaľ žiadnu väčšiu oficiálnu  brigádu v našom LMA. Navrhujem termín brigády na 10.6.2016 (piatok) o 15,30 hod. kto bude môcť prísť bude odmenení pripísaním skutočne odpracovanými  brigádnickými hodinami.
  Rozpis práce:  - odstránenie podlahových dosiek v klubovni (príprava na betonáž podlahy)
                          - kosenie trávnatých plôch
                          - čistenie okrajov letištnej plochy od machu a prerastajúcej trávy
                          - náter strechy prístrešku

  Potrebné náčinie: rebrík, pajser, ochranné rukavice, pracovné oblečenie, hodne chuti do práce.

  Letu zdar!                     Dušan